افتخارات

تندیس های شرکت رزن یدک

تندیس های دریافتی شرکت رزن یدک

 

آقای محمد علی مهدی پور از شهریار برنده خوش شانس یک دستگاه خودرو L90

در حال تحویل خودرو از مدیریت شرکت رزن یدک 88/12/20

دریافت تندیس طلایی مدیر برتر کشوری از معاون محترم ریاست جمهوری

بازدید قائم مقام وزیر صنعت جناب آقای دوست حسینی
از قطعات شرکت رزن یدک در سال 1392

بازدید وزیر محترم صنایع از قطعات شرکت رزن یدک

 

گواهینامه مشتری مداری بر مبنای استاندارد جهانی آمریکا

تقدیرنامه دریافتی از وزیر محترم صنایع

جایزه تعالی مدیریت هوشمند ، سازمان هوشمند